לוגו מורשת

 סיפור בית ספר "לאה גולדברג", נתניה

בבית ספר "לאה גולדברג" מורשת מצמיחה עתי"ד:

בבית ספרנו ירושת העבר, היהודית, ציונית אזרחית, נבחנת באמצעות דילמות וסוגיות עכשוויות המובילות ללמידה ולעשייה משמעותית בהווה.

אלה, מהווים מרחב לבירור ולגיבוש של ערכים, תרבות, ייחודיות ודעת.

בבית ספרנו –  "גשרים" נבנים בין "אתמול ומחר":

אנו מכירים בציר הזמן כרצף בעל משמעות מכוננת (יוצרת, בונה), המשפיע על עיצוב זהותם של הפרט ושל החברה בהווה.

עיצוב הזהות נעשה מתוך מתן כבוד לעבר, מעורבות בהווה ותחושת אחריות לעתיד.

דמותה ויצירתה של המשוררת לאה גולדברג, על שמה קרוי בית הספר, משמשים עבורנו נדבך ייחודי בבנייתם של "גשרים ישרים וגבוהים בין אתמול ומחר".

החזון