"חינוך לאהבת הארץ, להכרה בערכה הרוחני, הלאומי וההיסטורי של מדינת ישראל" (מתוך חזון החמ"ד) 

מנהיגי חינוך יקרים, 

זכות גדולה לנו להתחנך עם תלמידנו  בראשית צמיחת גאולתנו.

המסע "תקומתה של המנורה"  לקראת עשרת ימי תשועה יסייעו לנו לחוות ולהרגיש את מימוש חזון הנביאים שאנו זוכים לו בדורנו. אני מזמין את כולם להצטרף למסע!

דר' אברהם ליפשיץ. מנהל מינהל החינוך הדתי. משרד החינוך

 

תקומתה של המנורה – מסע בימי התשועה
המנורה וירושלים . מחורבן , דרך שרשרת המאורעות עד לתקומה .

תרומת קרן הריצי

האמן יעקב רוזנווסר