Songs supporting learning

/Songs supporting learning
Songs supporting learning2019-12-12T10:19:39+00:00

בית המקדש- שירו של אבא

 

שיר למעלות

מנורה- מנורה וענפי זית

הרצל

כותל מערבי- הכותל

ירושלים של זהב

אם אשכחך ירושלים

אור וירושלים

העפלה ועליות- הבלדה על יואל משה סלומון

חבלי משיח

דגל ישראל- הדגל שלי הוא כחול ולבן

כחול ולבן

ארץ ישראל יפה

ששת הימים- פרחים בקנה

יזכור- החול יזכור

אלי אלי

שמע ישראל