פריסת התוכנית

/פריסת התוכנית
פריסת התוכנית2014-05-01T05:35:57+00:00

האירועים המצוינים :

האירוע

כיתה

זמן

מושגים

הקשרים וחיבורים

שיח זהות

איך הדברים מתחברים לעולמו של התלמיד? היכן הם פוגשים אותו?

אמצעי עזר לשיעור

חורבן בית המקדש
א'- ג'
לפני פסח- אחד משלושת הרגלים.
בית המקדש, כלי המקדש, מקום מפגש ופולחן לעם היהודי, שלושת הרגלים, עלייה לרגל, הר הבית, גלות, שלמה המלך.
פרשות השבוע. הסיפור ההיסטורי של חנוכה.
יום ירושלים.
ירושלים- עיר הבירה.
פרופיל בית ספרי: שייכות, כבוד ומעורבות.
תחילתה של יהדות ושמירה על גיבוש וייחודיות.
תחושות ורגשות, שמתעוררות בעקבות אובדן מקום משמעותי.
תמונות, דיסק.
חורבן בית המקדש ומגילת איכה
ד'- ו'
לפני פסח- אחד משלושת הרגלים.
בנוסף…. המשכן וכליו (פרשת תרומה), אבן השתייה, תשעה באב.
ידע עולם: שער טיטוס ברומא.
תחושות ורגשות, שמתעוררות בעקבות אובדן מקום ציבורי משמעותי- בית ספר, מתנ"ס
שאלות:
מהו מקום משמעותי עבורך?
האם המקום המשמעותי שלך הוא מקום פרטי/מקום כינוס שבו אתה נפגש עם אנשים נוספים?משהו ביקר בבית כנסת? מה ראיתם? מה הרגשתם?
מהי לדעתכם חשיבות קיומו של בית כנסת בחייה של קהילה?
כיצד משפיע הרס של מקום שכזה על זהותו של קהילה?
חישבו- בית מקדש בחייו של עם (מרכז דתי-חברתי-כלכלי)- האם לדעתך יש צורך בבית מקדש בימינו?
הכנת דגם המשכן וכליו.
התמונה של ירושלים כמרכז העולם.
הפסל בכניסה לבית התפוצות.
מנורת המקדש
א'- ו'
לפני פסח
כוהנים, לויים, משכן, נדודים במדבר, הדלקת המנורה מדי יום.
מקום המנורה בבית המקדש.
מועד: חנוכה- חנוכייה ומנורה ותפילת "על הניסים".
ספר שמות- מעשה המנורה.
שאלות:
המנורה כסמל מהותי בחיי העם היהודי- האם לדעתך הסמל הזה צריך ללוות את העם היהודי גם היום או שיש סמלים רלוונטיים יותר לחיינו בהווה?
ברמה האישית-
מתי עוד אתם נוהגים להדליק נרות לאורך השנה?
מדוע לדעתכם מדליקים נר במועדים אלו?
חישבו- האם יש קשר בין מועדים אלו להדלקת נרות המנורה בבית המקדש?
מהי משמעות הדלקת נרות עבורך? אילו תחושות עוברות בך במעמד הדלקת הנרות?
הכנת דגם של המנורה מבקבוקי פלסטיק.
השיר: "מנורה וענפי זית".
המנורה וענפי זית כסמל ישראל.
גלות
ד'- ו'
לאחר פסח
גלות אירופה, גלות צפון אפריקה, קהילות, אנטישמיות, התערות והתבוללות, געגועים לציון,
ציונות.
עברית, תוכנית מורשת, תפילות, אישים, מולדת, היסטוריה.
בימינו גרים יהודים רבים מחוץ למדינת ישראל מבחירה ולא מכורח– האם לדעתך הם חיים ב"גלות"?
במקומות רבים בחוץ לארץ חיים ישראלים לשעבר בקהילות המשמרות את השפה העברית, המנהגים היהודיים והתרבות הישראלית – האם אלו חיים של "גלות"?
חישבו- האם ניתן לחיות ב"גלות" גם בתוך ארץ ישראל?
ברמה האישית:
ראוי להוסיף שאלות מקדימות המכוונות לחשיבותו של מקום בו אדם גדל לחיים של אדם- הכרותו עם שפה, מנהגים, תרבות וכולי…
ורק אז לשאול- איך אתה תרגיש?
איך תרגיש אם תצטרך לעזוב את מקום מגוריך, חבריך, בית-ספרך וכיוצ"ב?
חקר- מדור לדור.
שואה וטלאי צהוב
א'- ג'
יום השואה
מלחמת העולם השנייה, נאצים, היטלר, גטו, טלאי צהוב.
ידע עולם: גרמניה ואירופה.
מגן דוד כסמל העם היהודי.
מפתח הל"ב: שונות.
סדנה- שיח אודות תחושות בעקבות חרם, יוצא דופן, השפלה, בידוד חברתי.
הילדים ישחקו במשחק תנועה הבא לדמות את גזילת מקום המחייה של היהודים בגטאות בזמן השואה ואת היחס המפלה בין היהודים, עונדי הטלאי הצהוב, לשאר האנשים.
בתום המשחק ידונו השאלות הבאות:
כיצד השפיעה העובדה שהיתה\לא היתה לך מדבקה על היכולת שלך להצליח במשחק ועל התחושות שלך במהלך המשחק?
מה הרגשת כלפי הילדים שהשתייכו לקבוצה השנייה?
האם חשת צורך להתמרד נגד חוקי המשחק או לפעול לפי חוקי המשחק?
באיזה אופן מקביל המשחק ששיחקנו למציאות של הילדים היהודיים בגטו?
הספר: "מה קרה בשואה"/ בת שבע דגן.
סמל הטלאי הצהוב.
סרט: מיכל ינאי בבית אנה פראנק.
שואה וטלאי צהוב
ד'- ו'
יום השואה
אנטישמיות, גזענות, תורת הגזע, מחנות ריכוז, פרטיזנים.
ידע עולם: גרמניה ואירופה.
מסעות לפולין וחיפוש תמונות.
"אין לי ארץ אחרת"
למדנו על תופעת הגזענות בזמן השואה. האם נתקלתם בימינו בגילויי גזענות בעולם /בחברה הישראלית/בבית הספר? כלפי מי היא מופנית?
אילו תחושות עולות בך כשאתה רואה התנהגות גזענית או התנהגות לא מכבדת לשונה?
מה לדעתך ניתן לעשות על מנת להפחית את גילויי הגזענות בחברה שלנו?
נקודה חשובה נוספת שיש להדגיש הינה מה קורה כאשר ציבור שלם (הנהיה של העם הגרמני אחרי היטלר) מפסיק לחשוב חשיבה עצמאית ולהרגיש ונוהר אחרי המנהיג.
ובהשאלה לילדם/ לכיתה. מי ממנה את מלכת הכיתה שמחליטה מה יעשו בכיתה ?
מי נותן את הכח לילדים לעשות דברים לא טובים בחברה
איך אפשר למנוע דברים כאלה ?
למידה על פי טקסטים מתוך טכס יום השואה.
כותל מערבי
א'- ו'
יום ירושלים
בית המקדש, הר המוריה, קיר חצר חיצונית, מנהרות הכותל, מקום מקודש, ירושלים העתיקה, ארבע רובעים, רובע יהודי.
סיפורי התורה, שיעורי מולדת, מגלים את ארצנו, הכותל בידי הירדנים, שחרור הכותל במלחמת ששת הימים.
ביקור בכותל והתחושות שמתעוררות בעקבותיו. סרטוני יוטיוב וחקר תגובות האנשים.
"הכותל – אזוב ועצבת,
הכותל – עופרת ודם.
יש אנשים עם לב של אבן,
יש אבנים עם לב-אדם…"
הכותל עשוי מאבן- מדוע נאמר שבאבן יש "עצבת" (עצבות), עופרת ודם?
באיזה אופן לדעתך יש לאבני הכותל לב אדם?
איזו משמעות יש לכותל עבורך?
איך הרגשת כשביקרת בכותל?
המדרש על שני האחים, שבדאגתם זה לזה נקבע המקום בו יבנה המקדש, קטעי סרטים והשיר: "כותל המזרח".
כנסת ישראל
א'- ג'
עצמאות/ ירושלים
כנסת, בית נבחרים.
ירושלים כעיר בירה, ירושלים חדשה, תאריך הקמה.
תמונה של הכנסת להבדיל מבית כנסת.
ד'- ו'
עצמאות/ ירושלים
אנשי הכנסת הגדולה, חז"ל, בחירות, מפלגות, נבחרי ציבור, דמוקרטיה, בית הנבחרים.
ובנוסף, הקשר לארץ ולאדמה וקום המדינה.
קשר לבחירות ולמנהיגות בית ספרית. תחושות והכנות לקראת בחירות להנהגה בית ספרית.
מי בוחר לכנסת ? מי נבחר? כל כמה שנים ?
האם אתה מוצא קשר בין הכנסת הגדולה לכנסת ישראל? מהו?
מהי דמוקרטיה ?מהן בחירות באופן דמוקרטי?
האם אתם מוצאים קשר בין כנסת ה לבחירות המתקיימות בבית הספר? מהו?
משה נתן תורה ליהושע ויהושע לזקנים…
קטע מידע על הכנסת הגדולה.
קטע עיתונות המעיד על הקמת הכנסת.
שלטון המנדט
ד'- ו'
עצמאות
בריטים, שלטון אנגלי, ספר לבן, מחתרות, העפלה, עליה בלתי לגאלית.
שלטון הבריטים בארץ, המאבק על הקמת מדינת ישראל ע"י המחתרות והעפלה.
מחתרות, ניל"י, שרה אהרונסון.
ביקור בזיכרון יעקב- מקרב את התחושה של אותה תקופה לילדים.
ביקור בעתלית.האם ומדוע היה צורך במחתרות? האם גם בימינו יש צורך במחתרות?
ספר/י על תחושותיך במהלך הביקור בבית בזיכרון יעקב. כיצד הביקור סייע לך באופן אישי להבין את התקופה?
דגל ישראל
א'- ו'
עצמאות
מגן דוד, טלית.
חקר הטלית ומשמעותה לעם היהודי.
תחושות ורגשות בזמן הנפת הדגל, התנהגות ייחודית.
למדינת ישראל יש הכרזת עצמאות הכוללת את ההיסטוריה של המדינה ואת הערכים עליהם היא בנויה. למדינה יש גם הימנון המתאר את הדרך שעברנו ואת השאיפות לעתיד. האם לדעתכם יש צורך גם בדגל למדינה?
איזו משמעות יש לדגל עבור אזרחי המדינה?
מהי המשמעות של הדגל עבורך?
באילו מקרים הייתם נוכחים/עדים להנפת הדגל או לחילופין להורדתו לחצי התורן ומה זה גרם לכם להרגיש?
טלית וסרטון דגל הדיו.
הכרזת המדינה
א'- ג'
עצמאות
מגילת העצמאות, דוד בן גוריון, ה באייר תש"ח.
תחושות ורגשות, שעולות בעקבות הכרזה על זכייה.
מגילת העצמאות וסרטון של הכרזת המדינה.
ד'- ו'
עצמאות
מגילת העצמאות, דוד בן גוריון, ה באייר תש"ח.
צפייה בסרטון על הכרזת המדינה וחקר תגובות האנשים.
האם היית עד להכרזה שהייתה חשובה עבורך? איך הרגשת לפני ההכרזה, במהלכה ואחריה?
כ"ט בנובמבר
ד'- ו'
עצמאות
הצבעה, או"ם.
הצהרת בלפור
ד'- ו'
עצמאות
הלורד בלפור, החלוקה.
היכן החלוקה פוגשת אותנו היום בשיחות עם הפלשתינאים?
האם קרה לך שהיה עליך לוותר על חפץ שהיה חשוב לך כדי להימנע ממריבה/ מחלוקת? ספר/י!
מה הרגשת כשהיה עליך לוותר על אותו חפץ? אילו התלבטויות היו לך? האם תחושתך השתנתה לאחר שוויתרת?
טקסט מידע על הלורד בלפור, מפת ארץ ישראל.
מלחמת ששת הימים
א'- ו'
יום עצמאות
הכותל, ירושלים, שער האריות, הצנחנים, הגדלת ארץ ישראל.
מה ידוע לך על מלחמות ישראל ?
למה היו מלחמות הארץ? האם מלחמות הן רק על אדמה וגבולות ?
מהי מלחמה עבורך?
מי שלט בירושלים לפני מלחמת ששת הימים? מדוע פרצה המלחמה? מה היו הישגיה? האם הישגים אלה תורמים לנו בהווה? מה יקרה בעתיד לדעתכם?
סרטון, מפת ארץ ישראל, תמונת הצנחנים בכותל, טקסט: "הצנחנים בוכים".
עיר דוד
ד'- ו'
יום ירושלים
דוד המלך, מלכות דוד, איחוד הממלכה.
רגשות העולים כתוצאה מלמידת העבר וביקור מתחת לאדמה במקומות אלה.
כיצד הרגשת במהלך הביקור בעיר דוד?
ספר/י על דבר אחד שזכור לך במיוחד.
תפילת "יזכור"
ד'- ו'
יום הזיכרון / יום השואה.
תפילה, "יזכור"
שיח: מדוע חשוב לזכור את אלה שאינם? אילו רגשות הזיכרון מעורר בנו?
לכוון לאופן בו תפילה מזכירה לי את אלה שאינם ואופני זיכרון אחרים.
לדוגמא:
באיזה אופן תפילת "יזכור" עוזרת לנו לזכור את אלו שכבר אינם?
באילו דרכים נוספות אנו זוכרים? מה משותף להן ומה מייחד כל אחת מהן?
לאיזו דרך זיכרון את\ה מתחברים במיוחד? למה?
קרן קיימת לישראל
ד'- ו'
עצמאות
קק"ל, נטיעות, קופת צדקה בראשית היישוב.
קשר לט"ו בשבט, אדם-אדמה, נטיעת עצים.
לאיזה אזור בארץ את/ה קשור במיוחד? היית רוצה לגור בו עם משפחתך היום ובעתיד?
ד'- ו'
יום ירושלים
בית משפט, רשות שופטת, משפט צדק, שופט.
חשיבותם של חקיקה, חוקים ואכיפת החוק בבית הספר, בשכונה וכו'…
"יש חוקים לכל דבר, גם אם איש לא כתב אותם ,גם אם איש לא מגדיר את זה כמשחק. ואם אתה רוצה שדברים יסתדרו, כדאי להכיר את החוקים ולהפר אותם רק אם אתה משחק משחק אחר, ואתה פועל על פי החוקים ההם."
אורסון סקוט קארד
."אנדר בגלות"
כיצד אתה מתייחס באופן אישי לחוקים?
תמונה, טקסט תנכ"י הקשור במשפט.
מה חשיבות החוק ? מה דעתך- האם אכן יש חוקים לכל דבר?
האם אתה מכיר דבר מה המתנהל לא חוקים בכלל?
האם על מנת שיהיו חוקים מישהו חייב להגדיר אותם ולכתוב אותם?
על פי הטקסט- מדוע כדאי לפעול לפי החוקים? חשוב- האם יש סיבות נוספות לפעול לפי חוקים?
על פי הטקסט- מתי אפשר להפר חוקים? מה דעתך על טענה זו?
מגדל דוד
ד'- ו'
יום ירושלים
דוד המלך, ירושלים, עיר בירה.
אילו היו מבקשים מכם לבחור עיר בירה חדשה לישראל, איזו עיר הייתם בוחרים ?
שאלות שיכוונו אותם לייחודיות של עיר בירה ושל ירושלים בפרט:
מה מייחד עיר בירה מערים אחרות? מהן לדעתכם התכונות שחשוב שתהיינה בעיר בירה?
מדוע בחרו בירושלים כעיר הבירה של ישראל?
מה אתם חשים כלפי ירושלים?
אילו היו מבקשים מכם לבחור עיר בירה חדשה לישראל, איזו עיר הייתם בוחרים?
מדוע בחרתם בעיר זו?
אילו רגשות מתעוררים בכם ביחס לעיר הבירה?