מערכי שיעור- הכנסת הגדולה וכנסת ישראל

/מערכי שיעור- הכנסת הגדולה וכנסת ישראל
מערכי שיעור- הכנסת הגדולה וכנסת ישראל2014-03-13T15:23:07+00:00

לחצ/י לקובץ הכנסת הגדולה וכנסת ישראל- בטבלה (WORD)

מערכי שיעור- הכנסת הגדולה וכנסת ישראל

זמן: שני שיעורים של 45 דקות

נושא השיעור: הכנסת הגדולה בעבר וכנסת ישראל בהווה

מטרת השיעור:

  1. התלמיד יכיר את המושג הכנסת הגדולה
  2. התלמיד יבין כיצד פעלה הכנסת הגדולה
  3. התלמיד יכיר את המושגים: זקני העם,חז"ל, מנורה.
  4. התלמיד יכיר את שלושת הרשויות השולטות בישראל
  5. התלמיד יבין כי כנסת ישראל היא הרשות המחוקקת
  6. התלמיד יכיר את המושגים: בית נבחרים, בחירות, דמוקרטיה, חוק ומשפט.
  7. התלמיד יבין כיצד נבחרי הציבור מחויבים לערכים המובילים בבית ספרינו: כבוד, אחריות ומעורבות?

  • ·         חיבור לפרופיל בית הספר

שילוב יהודי ציוני אזרחי \פרופיל בית ספרי בשיעור:

יהודי –ציוני –  אזרחי –

התלמיד יבין כיצד נבחרי הציבור מחויבים לערכים המובילים בבית ספרינו: כבוד, אחריות ומעורבות?

שיח זהות

 

 

 

מילים ומושגים עיקריים: הכנסת הגדולה, זקני העם, חז"ל, המנורה, בית הנבחרים, בחירות, דמוקרטיה, חוק ומשפט.

מהלך השיעור:

שיעור ראשון: פתיחה: כותבים על הלוח: "משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי הכנסת הגדולה" משנה, מסכת אבות, פרק א'

מתחילים לברר מושגים מוכרים כמו: הר סיני, משה, יהושע, נביאים.

הקניית ידע חדש: מתחילים לדבר על אנשי הכנסת הגדולה: מהי כנסת? מי יכול היה להצטרף לאנשי הכנסת הגדולה? שולחים את הכיתה לעבודת חקר קצרה בנושא הכנסת הגדולה (החקיקה, מולד הלבנה ולוח השנה, כתיבת המשנה והגמרא).

מראים תמונה של משכן הכנסת מבחוץ ומבפנים

מנהלים דיאלוג מה מיוחד במבנה הזה? ומה מיוחד במבנה הפנימי?

צופים בסרטון מסע וירטואלי בכנסת

http://main.knesset.gov.il/About/Building/Pages/StreetView.aspx

המבנה הפנימי של הכנסת בצורת מנורה ויש בה 120 חברי כנסת. עורכים בה הצבעות על הצעות חוק ותוצאות ההצבעה מתקבלות על פי רוב של 61 חברים (לשאול את הילדים למה 61?).

שלוש רשויות השלטון הן: הרשות המחוקקת (הכנסת), הרשות המבצעת (ממשלה) והרשות השופטת (בתי המשפט).

שיעור שני: מושגים: בית נבחרים, בחירות ודמוקרטיה.

מהלך השיעור-

פתיחה: שחזור הבחירות למועצת תלמידים והשוואה להליך בחירת נבחרי העם היושבים בבית הנבחרים.

הקניית ידע חדש: דמוקרטיה- טקסט מידע על מדינה דמוקרטית ושאלות קבוצתיות.

עזרי הלימוד:

  •  סרטון
  • דף מידע

סיכום שיעור:

1. כיצד בא לידי ביטוי מורשת מצמיחה עתיד בהקשר לכנסת?

2.  היכן בכנסת מופיעה המנורה ומדוע?

3. כיצד נבחרי הציבור מחויבים לערכים המובילים בבית ספרינו: כבוד, אחריות ומעורבות?

4. האם גם אתה יכול להיות מנהיג או שרק ראשי השלטון הם מנהיגים? מצא את ההבדלים.