מערך שיעור- סמל המדינה

/מערך שיעור- סמל המדינה
מערך שיעור- סמל המדינה2014-03-13T14:20:03+00:00

לחצ/י לקובץ מערך שיעור סמל המדינה (WORD)

מערכי שיעור

שיעור מספר 1:

נושא השיעור: סמל המדינה

זמן: 45 ד'.

מטרת השיעור:

 • התלמידים יכירו את המושג "סמל".
 • התלמידים יכירו את סמל בית הספר.
 • התלמידים יכירו את מרכיבי סמל המדינה.
 • התלמידים יכירו את "המנורה".
 • התלמידים יבינו את משמעות הסמל לעם היהודי לאורך הדורות.
 • התלמידים יזהו את הערכים הבית ספריים: כבוד, שייכות והעצמה בנושא הנלמד.

שילוב יהודי ציוני אזרחי

יהודי – המנורה  בבית המקדש, חשיבותה לעם היהודי לאורך הדורות.

הציוני –  הבחירה ב"מנורה" כמרכיב מרכזי בסמל.

אזרחי –המנורה כסמל מדינת ישראל, הסמל מופיע על מסמכים רשמיים לרבות כריכת תעודת הזהות הישראלית.

פרופיל בית ספרי בשיעור:

 

 

 

שיח זהות

 

 

 

מילים ומושגים עיקריים: סמל, מנורה, ענפי זית, שלום, קנים, בית המקדש.

מהלך השיעור:

פתיחה –הצגת הנושא- היום נלמד על סמל המדינה, נציג תמונה של סמל המדינה (מצ"ב כנספח) ונבקש מהתלמידים לפרט את מרכיבי הסמל.

כעת נתרכז בכל מרכיב בנפרד.

ענפי הזית- נברר עם התלמידים היכן פגשו את ענפי הזית- סיפור נח והמבול.

המנורה- נשאל את התלמידים: מה המנורה מזכירה להם ?

ישראל- שם המדינה.

הקניית ידע חדש

בכיתות ב' חיפוש המילה "סמל" במילון,

הגדרה: "סמל- ציור או תמונה המביעים רעיון מסוים".

איזה רעיון מביע הסמל לדעתכם?

היהודי- המנורה מבית המקדש וענפי הזית מסיפור המבול.

הציוני- החיבור של עץ הזית לאדמה, עץ שורשי שצומח מאות שנים.

האזרחי- המילה "ישראל"- שם המדינה.

סמל זה נבחר מתוך הצעות רבות של אזרחי המדינה עם הקמתה. הסמל מייצג את המורשת של העם היהודי: עבר- המנורה, הווה- עץ זית, עתיד- ישראל.

על הלוח (העתקה למחברת)-

לכל מדינה סמל המייצג אותה. הוא מופיע על המסמכים ועל המכתבים הרשמיים של המדינה ושל שלוחותיה. סמלה של מדינת ישראל הוא מנורת שבעה הקנים ועלי זית מצדיה. מקורות הסמל הם במורשת היהודית.

איזה סמל מייצג את כל התלמידים בכיתה?

נדבר על סמל ביה"ס כמאחד ומייחד מבתי ספר אחרים, כל מי שלובש חולצה עם סמל בית הספר מרגיש שייך.

איפה עוד בבית הספר מוצג הסמל?

(דפי עבודה, מבדקים, בכיתות, על החזון הבית ספרי, בכניסה לבית הספר, במבואה וכיוצ"ב).

מטלה לימודית – יצירה של סמל: התלמידים יקבלו גזרי נייר עם מרכיבי הסמל ויצטרכו להרכיבם על דף לבן/במחברת ולצבוע.

עזרי הלימוד:

תמונה של סמל המדינה.

סרטון- מטול/מחשב עם חיבור לאינטרנט.

גזרי נייר עם מרכיבי הסמל.

סיכום שיעור: נצפה בסרטון קצר –

http://youtu.be/Ve46nbGGANY

בעקבות הסרטון – שאלות מסכמות:

 1. היכן הוצבה המנורה בעבר?
 2. מאיזה חומר יצרו את המנורה?
 3. כמה קנים למנורה?
 4. סמל המדינה מיוחד רק  ל__________.
 5. היכן נמצא את סמל המדינה?

לאיזה ערך בחזון הבית ספרי קשור סמל המדינה?