כתה א- השואה

/כתה א- השואה
כתה א- השואה2014-03-13T14:29:43+00:00

לחצ/י לקובץ מערך שיעור כתה א'-השואה (WORD)

מערך שיעור ליום השואה  /כיתה א'

נושא כללי: השואה

נושא השיעור: תחושת הגבול בגטו

הרכב וזמן: מליאה 45 דק'

אמצעי עזר: עיתונים,מוזיקה,ספר, טלאי צהוב.

מטרה כללית: לאפשר לתלמיד לחוש את האיסור לצאת מן הגטו וכמה קשה לעשות את זה

                       לאפשר לתלמיד לחוות את תחושת ההשפלה שבשונות.

                        חיבור הנושא לפרופיל הבית ספרי.

                         קישור בין שואה ותקומה.

מטרות אופרטיביות:

 •    התלמיד יאזין לסיפור "מה קרה בשואה" בת שבע דגן.
 •    התלמיד יספר וישתף את כל הכיתה בתחושותיו לגבי חיים בתקופת השואה.
 •    התלמיד ינוע במרחב תוך כדי שמירה על הגבול המותר.
 •   התלמיד יחווה את תחושת ההפליה בגלל סימון חיצוני

התלמיד ידע לקשר את ערכי בית הספר כבוד אחריות  ומעורבות לסיפור השואה.

נושאים לדיון לאחר פעילות:

 •  מה היה הרגש המשמעותי שחשו במהלך הפעילות?  ממה חששו?
 •  מה עשו על מנת לא לגעת ברצפה?
 • הקשר בין תחושת הפחד והמצוקה ליום השואה.
 • תחושת ההשפלה בגלל הפליה
 • יש להדגיש את עניין השייכות למקום לזמן ולחברה. ואת הערכים המובילים וחשיבותם.

מהלך פעילות

פתיחה:

 • אפתח את השיעור בהתייחסות לתאריך שבו נקבע יום הזיכרון לשואה ולגבורה, מהי? נדון בקצרה בנושא זה.
 • אספר לילדים סיפור בנושא השואה שמתייחס לגבולות המותרים ועל איסור היציאה מהגטו (מושג להסבר).
 • אסמן ילדים מסויימים במדבקה.

גוף:

       אמשיך בפעילות בתנועה :

 • אפזר עיתונים על הריצפה ואתחום זאת לשטח מוגבל.
 • הילדים יתהלכו בשטח זה.
 • הילדים יתבקשו לא לדרוך על הריצפה,מי שדורך יהיה כמי שנפל ממקום גבוה.
 • תוך כדי תנועתם אמשוך חלק מהעיתונים ובכך אצמצם את השטח בהדרגתיות,בזמן זה הילדים יפעלו בדרכים שונות כדי לשמור על מקומם.(יתלו זה על זה,ימשכו זה את זה,יעזרו זה בזה,ואפילו ידחפו זה את זה).
 • במהלך הפעילות תשמע מוזיקה מתאימה שתתחיל באטיות ותמשיך במהירות וזה יותאם לתנועת הילדים ,תחילה יתהלכו ולאט לאט יגבירו את קצבם.
 • אאפשר לילדים ללא מדבקה להשאר במשחק גם אם נפסלו בעוד הילדים עם המדבקה יפעלו לפי הכללים ויצאו מהמשחק.
 • נבדוק יחד מי הצליח לשרוד בשטח זה .

סיום:

 • נשב במעגל וננסה להבין מה בעצם קרה פה? מה הרגשנו? מה עשינו? ובאילו דרכים השתמשנו כדי לשרוד או להצליח לשמור על מקומנו?
 • האם היה קשה או קל?
 • ננסה להזדהות עם ילדי השואה שגבולם היה הרבה יותר קשה ומצומצם.
 • נעמוד על ההבדלים שבין החיים שלנו על אדמתינו לילדים בתקופת השואה בגלות.