הצטרפות בתי ספר חדשים

/הצטרפות בתי ספר חדשים
הצטרפות בתי ספר חדשים2014-10-12T15:54:52+00:00

לחצ/י להורדת טופס הסכם שימוש בתי ספר פרויקט תקומתה של המנורה

 

הסכם

בין : קרן הריצי (עמותה ביסוד). להלן : "הקרן "

ובין : בית הספר ______________ רח' _____________בעיר _____   על ידי מנהלו המוסמך. להלן :   "בית הספר"

בענין: הענקת תרומה לבית הספר , בפרויקט " תקומתה של המנורה- מסע בעקבות סמל המדינה " . להלן : "הפרויקט"

סוכם :

 1. הסכם זה יכנס לתוקף עם חתימת קרן הריצי על מסמך זה .
 2. בית הקרן נבחר לפרויקט ולקבלת התרומה/העזרים , חינם בכפוף לאמור להלן :
 3. בית הספר יחל ללמד את התוכנית עם העזרים שיסופקו לו
 4. בשלב ראשון, הקרן תספק מידע ומערכים , ככל שניתן . בשלב השני ,בית הספר ישתדל להוסיף מידע/מערכים/תוכניות להעשרת הידע של כלל בתי הספר בישראל ובעולם . חומר זה יועבר על ידי בית הספר לקרן וזו תפרסמה דרך אתר הפרויקט, לטובת בתי ספר נוספים
 5. הקרן תספק לבית הספר :
  1. תמונה גדולה 100*75 ס"מ לתליה בכניסה ו/או במקום מרכזי הנצפה על ידי הבאים בשערי בית הספר .
  2. קלפי מנהל משחק + משחק מסלול A3 לכיתה
  3. 3-4 חפיסות משחקי רביעיות לכתה
  4. תמונה במידות  A 3 לתליה בכל כיתה .
  5. תמונות אישיות לתלמידים
 6. בית הספר יתלה את התמונה הגדולה בכניסה ו/או במקום מרכזי הנצפה על ידי הבאים בשערי בית הספר .תמונה לכיתה תיתלה בכל כיתה המשתתפת בפרויקט .
 7. אם תוסר התמונה הגדולה ,מכל סיבה, מתחייב בית הספר להחזירה לקרן בהודעה בפקס ו/או במייל כמצוין בתחתית דף זה . זאת לצורך העברתה לבית ספר אחר .
 8. הקרן מכינה בנוסף, מערכת של תמיכות בחידונים וסיורים שעניינם ציונות/יהדות/אזרחות /קשר העם לארצו /ירושלים כבירת ישראל ועוד .

ועל זה באו הצדדים על החתום

בית הספר _______________ישוב _______________

שם המנהל ___________________________נייד:___________________________

מייל : __________________________ פקס:______________________________

 

הקרן _________________________________