גב' דיתי פרוור – מנהלת ביה"ס ע"ש לאה גולדברג

/גב' דיתי פרוור – מנהלת ביה"ס ע"ש לאה גולדברג
גב' דיתי פרוור – מנהלת ביה"ס ע"ש לאה גולדברג2014-06-26T08:06:44+00:00

שותפים יקרים,

זהותו של האדם בכלל, וילד בפרט מתעצבת מתוך שלושה "סיפורים":
1.    סיפור עברו היסטורי הכולל את תרבותו ושורשיו.
2.    סיפור חיים בהווה הכולל את החוויות האישיות הנצרבות בו בחייק משפחתו, קהילתו, עמו וארצו.
3.    סיפור העתיד אותו הוא חולם לעצמו, הכולל את תקוותיו ומאווייו.

מורשת מצמיחה ע.ת.י.ד, החיבור והקשר עבר- הווה -עתיד הוא תמצית מורשתו של העם היהודי העם העתיק בעולם. במוצר המארגי  "תקומתה של מנורה" , התלמידים מספרים בראש ובראשונה את סיפור העבר ההיסטורי של עמם והם עושים זאת באמצעות הסמל היהודי "המנורה" אשר ליווה את העם היהודי לדורותיו. התלמידים עוברים לאורה של מנורת המקדש,  בין אירועים היסטוריים שפקדו את העם היהודי,  החל מחורבן  בית המקדש, שהיה מקום מקודש ומרכז הרוחני- מדיני של היהודים בירושלים העצמאית לפני אלפי שנים, גלות  ושואה ועד תקומתו וצמיחתו של העם היהודי. עם ששיקם עצמו  חזר למולדתו, החזיר עטרה ליושנה והשיב את המנורה על כנה בהווה,  כסמל המדינה סמל השלטון העצמאי בירושלים החדשה. קולאז' התמונות והאירועים ההיסטוריים בהם שזור סמל המנורה כחוט השני, מחבר ישן וחדש ומוביל מגלות לגאולה ומחורבן לתקומה.

תוך כדי למידת עברו של העם והעיסוק בסיפורים ההיסטוריים, רוקם הילד  את סיפור  האישי-חברתי שלו בהווה. המפגש עם חקר וגילוי של אירועים ומושגים גיבושם לרעיונות ולערכים המלווים את העם היהודי, הם המקשרים את התלמיד בין העבר להווה. הוא עושה זאת באמצעות רובד "שיח הזהות" המשולב במוצר המארגי כשאלות, סוגיות ודילמות המקשרות את הסיפור ההיסטורי לעולמו האישי- חברתי- מדיני, של הילד. המפגש וחקר העבר, מבנה מרחב בו יכול הילד לתהות, לגלות סקרנות, לחקור להרהר ולערער. אלה הם המובילים לעיצוב זהותו של הילד- אדם- אזרח המברר את דרכו.
הסיפור האישי קשור בקשר בל ינתק לסיפור העתידי.
"מורשת מצמיחה ע.ת.י.ד- ערכים, תרבות, ייחודיות ודעת" הוא הגורם המארגן המוביל את תלמידי בית הספר במסעם לגיבוש זהותם.

בית הספר רואה במורשת העבר היהודית ובמורשת ההווה הישראלית, קרקע פורייה המזינה את הילד ומאפשרת לו לצמוח ולפרוח לבוגר אחראי, מעורב, ערכי, מלא דעת המכיר ביכולותיו, בייחודיותו ובאפשרותו להשפיע. המוצר "תקומתה של מנורה"  מוביל מגמה זו ומאפשר לתלמיד לראות עצמו הן כחוליה אחת בשרשרת הדורות והן כאינדיבידואל ייחודי המעצב את עתידו ועתיד עמו.
אני מבקשת להודות מקרב לב לאומן עו"ד יעקב רוזנווסר שהעמיד את יצירתו ואת כישוריו לרשות הפצת המוצר והיצירה הנלווית אליו.
לאגף החינוך בעריה, על התמיכה בהטמעת התוכנית בבתי הספר המשתתפים בפרוייקט.
לחברי לצוות החשיבה: דיתי פריד, לימור שלו, אבנר כלף ורויטל דנן ולמנחה נעמה רשף.

שיהיו תלמידינו אורו של עולם.

דיתי פרוור- מנהלת בית ספר לאה גולדברג וכותבת התוכנית.