תקומתה של המנורה – מסע בעקבות סמל המדינה
המנורה וירושלים . מחורבן , דרך שרשרת המאורעות עד לתקומה .

תרומת קרן הריצי

תוכנית חינוך ולמידה , בי"ס על שם לאה גולדברג , נתניה
האמן יעקב רוזנווסר

menora17aug